Vers une agriculture durable pour Bruxelles
Naar een duurzame landbouw voor Brussel

cropped-bbplogo1.png

Appels – Oproepen

L’espace-test agricole de BoerenBruxselPaysans lance un appel à candidatures pour accueillir 3 nouveaux porteurs.euses de projet en maraîchage urbain sur petite surface.
De landbouwtestsite van BoerenBruxselPaysans lanceert een oproep voor
drie nieuwe stadstuinbouwprojecten op kleine oppervlakte.

APPEL À CANDIDATURE   OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

Contact

En savoir plus ? Prenez contact avec nous.
Meer weten? Neem contact met ons op.

CONTACT