Vacature

ddh

neemt een halftijdse medewerker ‘Starters’ in dienst binnen het project BoerenBruxselPaysans (M/V)

Stuur uw cv en motivatiebrief, uitsluitend per mail, naar emploi.gdp@haricots.org met de vermelding “Starters BoerenBruxselPaysans” als onderwerp.

Gelieve de bestanden als volgt te benoemen: naam-voornaam_brief of naam-voornaam_c.v. Bijvoorbeeld: fernandez-jose_brief.doc

Sollicitatietermijn: zondag 29 jan 2019
Datum voor het interview : 5 februari 2019

Contract:

Halftijds contract van onbepaalde duur. Indiensttreding: half februari 2019. Arbeidsvoorwaarden en salarissen in overeenstemming met het paritair comité van de socio-culturele sector nr. 329.02 (loonschaal 4.2 – zonder anciënniteit).

Tewerkstellingsplannen:

Vermeld in uw cv eventuele tewerkstellingsplannen waarvan u binnen het kader van dit contract kunt genieten (bijvoorbeeld: ACTIVA).

Project en taak :

vzw Début des Haricots werkt aan verschillende stadslandbouwprojecten en sensibiliseert rond landbouw en duurzame voeding in Brussel.

Sinds 2015 is onze organisatie betrokken bij een ondersteuningsproject dat nieuwe boeren professioneel wil vestigen in Brussel: BoerenBruxselPaysans (BBP), een project gefinancierd door EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en ondersteund door zes partners: Gemeente Anderlecht, Leefmilieu Brussel, vzw Terre en Vue, vzw Het Blauwe en Groene Huis, vzw Crédal en vzw Le Début des Haricots.

BoerenBruxselPaysans heeft als taak de ecologische productie en verwerking van levensmiddelen voor Brusselse eters te faciliteren en te doen toenemen. Doel is om de Brusselaars toegang te geven tot kwalitatief voedsel, hen te sensibiliseren voor duurzame voeding in al zijn aspecten en hen te betrekken bij deze transitie.

Binnen Début des Haricots is het project onderverdeeld in verschillende werkingen:

 • Oprichting van een landbouwtestsite, een geleidelijke en veilige omgeving voor het opstarten van professionele landbouwprojecten.
 • Identificatie van de etappes en de belangrijkste spelers in het landbouwsysteem in het BHG, informatie en ondersteuning van de doelgroep
 • Begeleiding bij de lancering van nieuwe duurzame landbouwprojecten in het BHG in samenwerking met de reeds gevestigde boeren.

Momenteel werken er binnen de vzw Début des Haricots vier mensen aan de ontwikkeling van het BBP-project: een projectcoördinator, een verantwoordelijke voor de landbouwtestsite, een beheerder van de inrichting van de landbouwtestsite en een verantwoordelijke voor het opstarten van nieuwe projecten.

Sinds de lancering van het project richtte het team zich vooral op de oprichting van de landbouwtestsite « Graines de Paysans », gelegen in Anderlecht.

Op dit moment verlaten de eerste projecten, vooral tuinbouwers, de site om zich te vestigen en hun activiteiten zelfstandig uit te bouwen. Meer informatie: www.grainesdepaysans.be

Projectleider « Starters »

Je biedt ondersteuning en begeleiding bij het opstarten van nieuwe professionele landbouwprojecten in Brussel, en bij de overgang van bestaande landbouwprojecten naar meer duurzame modellen. Specifiek ondersteun je de projecten van de landbouwtestsite « Graines de Paysans », maar je begeledit ook andere professionele landbouwprojecten in het BHG.

Meer concreet heb je de volgende taken:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van een begeleidend traject, in nauwe samenwerking met Terre-en-Vue en de BBP-partners, voor opstartende landbouwprojecten in het BHG.
 • Je werkt samen met vzw Terre-en-Vue, die op zoek gaat naar geschikte landbouwterreinen binnen het BHG. Je sensibiliseert de boeren die reeds in het BHG gevestigd zijn voor het ondersteunen van nieuwe landbouwprojecten via de inbreng van grond en / of de ontwikkeling van partnerships / mentorschap.
 • Begeleiden (advies en opvolging) van landbouwprojecten tijdens de vestiging en / of overgang, tijdens hun eerste jaar van de oprichting:
 • Administratieve aspecten: contractuele betrekkingen tussen gevestigde boeren en eigenaars (vestigingsovereenkomsten, huurcontracten) in samenwerking met Terre-en-Vue; hulp bij de installatie.
 • Beheer van de ruimtes tijdens de vestiging: advies over de investeringen in basismateriaal, de opwaardering van het terrein en het bodembeheer, bouwaanvragen regelen.
 • De overgang naar meer duurzame landbouwmodellen bij de landbouwers die reeds gevestigd zijn in het BHG bevorderen.
 • Het ontwikkelen van beleidsbeïnvloeding, in samenwerking met Terre-en-Vue op basis van veldwaarnemingen: installatiepremies, GBP landbouw, pachtcontract, premies GLB (2e pijler onbestaand in het BHG), vestigingspremies aangepast aan kleine oppervlaktes.

De realisatie van dit takenpakket zal aangepast worden aan de prioriteiten op het terrein, om de vestiging en de bestendiging van landbouwprojecten binnen het BHG te bevorderen.

vzw Le Début des Haricots functioneert volgens een dynamisch zelfbestuur, wat een sterk overleg tussen de teamleden en de raad van bestuur inhoudt en de deelname vraagt van iedereen bij beslissingen over de vereniging. Een deel van de werktijd is dus voorzien voor een actieve betrokkenheid in de werking van de vzw. Dit houdt ondermeer in dat je nu en dan ’s avonds deelneemt aan vergaderingen en jaarlijks meegaat op een herbronningsweekend.

Je werkt deels in de kantoren van de vzw (Sint-Gillis) en deels op het terrein (hoofdzakelijk Anderlecht), met occasionele mogelijkheden tot thuiswerk.

Gewenst profiel:

Motivatie, militante inzet, vaardigheden en ervaring zullen de bepalende criteria zijn bij de selectie van de kandidaten.

Vereiste kennis en vaardigheden:

 • Minimum een master, met drie jaar ervaring
 • Uitstekende vaardigheden in coördinatie en projectbeheer
 • Uitmuntende kennis (theoretische en praktische) van de Belgische landbouw, agro-ecologie, duurzaam ondernemen
 • Technische en methodologische kennis van landbouw
 • Goede kennis van de Brusselse verenigingen en instellingen die actief zijn in het milieu van duurzame voeding
 • Frans: schriftelijk en mondeling
 • Een must! Goede kennis van het Nederlands (schriftelijk en mondeling, in het bijzonder voor het contact met de boeren gevestigd in het BHG)
 • Troef: kennis van geografische informatiesystemen (QGIS)

Persoonlijke kenmerken:

 • Naleven van de waarden en de filosofie van de vereniging, van de dynamiek van zelfbestuur en van de collectieve inzichten.
 • Zelfstandigheid en leiderschap.
 • Flexibiliteit bij het organiseren van zijn tijdsbesteding

Nog vragen?

Voor meer informatie over het project kan u per mail contact opnemen met vzw « Début des haricots » : emploi.gdp@haricots.org met vermelding «Vragen functie Starters» als onderwerp van uw mail.