BoerenBruxselPaysans

BoerenBruxselPaysans is een toonaangevend project voor de overgang naar duurzame landbouw in Brussel.

  • verspreid over meerdere jaren,
  • gericht op zowel de ontwikkeling van nieuwe productie-, verdeling- en verwerkingsinitiatieven,
  • als op de evolutie van de reeds aanwezige boeren,
  • en de betrokkenheid van de Brusselse consumenten.

Gebruikmakend van de expertise van vier vzw’s en twee overheden wil het project BoerenBruxselPaysans, dat wordt gefinancierd hoofdzakelijk door EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en aangestuurd door Leefmilieu Brussel, de hoofdstad tot een voorbeeld maken op het vlak van stadslandbouw.

logos